مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک – دکتر نادر مظلومی

crisis-management-liverpool

بقاء اثربخش وکارآمد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت برای صاحبان منافعش نوعاً هدفی استراتژیک محسوب می شود.از این منظر میتوانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با آشفتگ یها و بحران ها و لذا تضمین بقای خود در نظر می گیرد، بخشی از استراتژی آن سازمان بشمار آوریم.در این مقاله مبانی شکل گیری نظریه ی ... بیشتر بخوانید

تعریف ریسک – دکتر نادر مظلومی

Risk-Management

به طور خلاصه می توان گفت که در مقام یافتن تعریفی جامع از مدیریت ریسک ،به نحوی که بتواند گویای حیطه عملیاتی آن باشد ،سه نظریه متفاوت وجود دارد.علیرغم آنکه هر سه دیدگاه مدیریت ریسک را فرآیندیافتن و به اجرا گذاشتن روش هایی برای مقابله با ریسک ها می دانند،بر سر نوع ریسک هایی که مدیران ریسک ملزم به اداره ... بیشتر بخوانید

زلزله تهران، حادثه ای طبیعی یا فاجعه ای انسانی-بهرنگ بینش

images

تاریخ نشان می‌دهد که بشر در انتخاب مناطق برای سکونت خود ،‌ دنبال مناطقی بوده است که به راحتی به آب دسترسی داشته و به همین دلیل دامنه کوهها ،‌کنار رودخانه‌ها و اطراف گسلها را برای سکونت انتخاب کرده است . زمین شناسان شرایط این مناطق را از لحاظ زلزله خیز بودن نسبت به سایر نقاط دیگر زمین ، بیشتر ... بیشتر بخوانید

معرفی مجله الکترونیک ریسک و بیمه

logo-bimehmag

سلام   مجله الکترونیک ریسک و بیمه از سال ۱۳۸۶ ایجاد شد و تاکنون چهار شماره از آن منتشر شده است. این مجله قرار است جایی باشد برای مواردی که در بیمه و ارزیابی ریسک تاکنون کمتر بدانها پرداخته شده است. بیشتر بخوانید